20 okt 2015 Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Skolverket om förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Vi välkomnar 

5608