Att han hoppade av utbildningen redan innan det varit dags för tentor som kunnat få tillstyrkta studiemedel nu eftersom han bytt utbildning.

8840