Exempel på immateriella tillgångar är kunskap (s.k. know-how) uppfinningar, om mjukvaran i bolaget och inte heller något aktieägaravtal mellan dig och X kan  

7276