Kort förklaring hur du ska böja och använda relativa pronomen i tyska. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site.

1301