Offert från Kvidinge Plåtslageri som har goda referenser. KFU föreslår Kyrkorådet att anta offerten. Kyrkorådet beslutar att bifalla förslaget. § 497. Vaktmästeriet 

1938